O METODĚ

Metoda spočívá v uvolňování "zaseklých" emocí, které traumatické zážitky uvěznily v našem životě nebo v životě nám blízkého člověka - my jsme je pak převzali nebo zdědili. Zjednodušeným svalovým testem zjistím příčiny problému, místo, ze kterého je třeba je odstranit, a pomocí speciálního magnetu je následně odstraním. Je to přístup k prevenci a péči o naše psychické i fyzické zdraví v novými vstupy rozšířené dimenzí, kde jsme schopni dosáhnout vyšší úrovně zdraví, než jsme si dosud byli schopni představit.

Konzultace s klientem je vedena individuálně, přesně dle jeho potřeb. První sezení je o tom, co ke mě klienta přivádí. Zahrnuje tedy analýzu toho, co jej trápí, co potřebuje prioritně řešit. Už první sezení bývá pro klienty velmi povzbudivé a úlevné. Není se tedy čeho bát. Další terapie probíhají týdně nebo podle vývoje situace a přání klienta.

Pracuji zpravidla on-line skrze různé komunikační platformy a sdílím s klientem systém, ve kterém pracuji. To umožňuje metodě porozumět a vše si lépe představit. Nemá-li klient tuto možnost, pak je možné se propojit telefonicky. 

PRO DOTAZY VYUŽIJTE 15 minutovou KONZULTACI ZDARMA !

Těším se na každého, kdo se rozhodl řešit své nedobré pocity, které mu způsobují mnohá trápení, nešťastné vztahy, emoční zranění a opakující se reakce na různé situace. Je ochoten pro změnu něco konkrétního udělat a ví, že se zázraky dějí, ale ne hned nebo "na počkání". Chápe, že má terapeutická práce svoji vysokou hodnotu a opravdu z hloubi duše věří, že je možné žít šťastný a naplněný život v lásce a laskavosti

Je přirozené, že má člověk někdy pocit naprosté samoty a izolace. Pocit, že mu nikdo nerozumí a že je často na všechno sám. Hledá pomoc, kde se dá, tápe a může se zklamat. Pak se stává nedůvěřivým. Emoční terapie však často přináší pozitivní výsledky nejen v oblasti emoční, ale i fyzické. Jde o metodu založenou na poznatcích z knihy Emoční kód, která popisuje, jak uvolnit uvězněné negativní emoce. Mohou být naše vlastní, převzaté nebo dokonce zděděné. Jsou v našem podvědomí a my o nich často ani nevíme, ale jsou tam... Díky emoční terapii je můžete nechat v minulosti, kde zůstanou, a posunout se dál.

PS: Tento druh terapie a mentoringu není určen pro ty, kteří si myslí, že k nalezení dokonalé psychické stability, rovnováhy a štěstí bude stačit jedno sezení v rozsahu 1,5 hodiny a to i přesto, že i jedno takové sezení dokáže člověku zásadně ulevit od toho, co jej tíží. 


Proč právě tento druh terapie?

 • Protože můžete mít lepší, šťastnější a spokojenější vztahy
 • Protože můžete být psychicky odolnější
 • Protože můžete být zdravější a tolik se o sebe nestrachovat
 • Protože můžete žít téměř dokonalý život, ve kterém budou vaše srdce a duše šťastny
 • Protože můžete vytvořit život v hojnosti, kterou si zasloužíte

Příklady situací, kdy se negativní trauma v člověku uvězní :

 • krátkodobý i dlouhodobý stres
 • psychická nestabilita
 • ztráta milované osoby
 • rozvod a problémy ve vztazích
 • finanční potíže - vztah k penězům
 • pocity menéněcennosti
 • přejímání cizích pocitů za vlastní
 • zanedbání nebo opuštění
 • samovolný potrat nebo interupce
 • fyzická trauma - úrazy
 • fyzické, mentální, verbální nebo sexuální zneužití
 • negativní přesvědčení o sobě či ostatních
 • fyzická nemoc - různé diagnozy

Jak metoda funguje podrobněji? 

Používám tzv. SVALOVÝ TEST, jehož prostřednictvím získávám energetické informace (odpovědi) z našeho podvědomí.

Pro představu: Naše tělo reaguje na pozitivní nebo negativní vlivy a má tendenci naklánět se například vpřed, pokud myslíme pozitivně a jsme v příjemném prostředí. Má rovněž tendenci naklánět se vzad, když lžeme, jsme vulgární, negativní nebo v nepříjemném prostředí. Je to podvědomá reakce, kterou si neuvědomujeme.

A zde přichází ke slovu sdílená energie - s pokorou a empatií vnímám náš vzájemný kontakt a spolu s tím, co od Vás už vím, pozoruji reakce svého těla na negativní emoce a traumata. Tento test používám, abych zjistila jejich množství, vyhledala je a pokud možno je co nejlépe zmapovala ve všech možných a dostupných souvislostech.

K jejich odstranění používám speciální magnet - tedy magnetoterapii. 

Dokáži tak uvolnit všechny nezpracované negativní emoce a traumata z podvědomí. 

Co tyto nezpracované negativní emoce způsobují, když v podvědomí zůstanou? Dráždí tkáně organizmu, způsobují fyzické nebo psychické onemocnění, komplikují žít naplno, ve zdraví a v hojnosti. Zůstanou-li uvězněné několik let mohou začít vytvářet programy, cykly, syndromy, návykové energie a další negativní energie, případně jiné zablokování jemných energetických drah a polí.

Tato jednoduchá technika uvolnění nezpracovaných negativních emocí umožní eliminovat chronickou bolest a mnohá další onemocnění. To se projeví se zlepšením zdravotního stavu a vitality ve všech oblastech života.

 • je to jednoduché a efektivní
 • nemusíte traumata znovu prožívat ani dál zpracovávat

Odstraněním negativních emocí dochází k uvolnění cesty ke změně.  


Jak terapie probíhá:

První kontakt

Máme domluvený první termín sezení (osobně nebo online). Nemusíte se nijak připravovat, jen se těšit na čas, který bude jen Váš. 

První sezení

První sezení je o tom, co vás ke mě přivádí. Zahrnuje tedy analýzu toho, kde jste a co vás trápí. Zároveň je důležité nalézt klíčová témata, která potřebujete prioritně řešit. Už první sezení bývá pro klienty velmi povzbudivé. Není se tedy čeho bát. Empatie je moje klíčová dovednost. 

Další sezení

Někdy pomůže jedno sezení a přichází pauza, protože je nutné některá zjištění zpracovat. Většina klientek a klientů se však vrací pravidelně. Důvodem je to, že máme všichni poměrně velké nánosy neuvolněných negativních emocí a traumat, a když už se člověk odhodlá a začne svoje trápení řešit, je dobré načaté věci dokončit a nenechávat je nedořešené. :) Proto jsou v ceníku zvýhodněné motivační balíčky. 

Zpětná vazba

Zpětná vazba je pravidelnou součástí sezení. Je důležité ověřovat, co se změnilo a zda je odstraněno vše, co odstraněno být mělo. Energie proudí neustále a když z řečiště odstraníme nějaký velký balvan (negativní emoci nebo trauma), dojde k uvolnění, tok se často vydá pozměněným směrem. Může se tak odkrýt další vrstva, která zpočátku nebyla zřejmá. 

Motivace, podpora a mentoring

Lidé mají různorodé trable. Moc ráda vidím, jak velké pokroky během jednotlivých terapií lidé dělají a jak se jim mění život k lepšímu. Součástí mého poslání je umění motivovat druhé, aby práci na sobě nevzdali, i když je to někdy opravdu těžké, což sama moc dobře vím. Vždycky společně najdeme cestu, kudy jít dál.

Konzultace

Lidé mají mnoho dotazů. Proto poskytuji konzultace v délce 10-15 minut zdarma pro každého, kdo má k mojjí práci otázky před tím, než se na sezení objedná. Rovněž poskytuji konzultace všem, kteří jsou mými stávajícími klientkami a klienty, protože nikdo by na své trable neměl být sám. :) 


Inspirováno metodou Emoční kód: