Nebyly to čarodějnice, kdo hořel. Byly to ženy.

08.07.2022

"Ženy, které byly považovány zapříliš krásné, příliš přímočaré a upřímné, které měly příliš vody ve studni (ano, opravdu), které měly mateřské znaménko, ženy, které byly příliš zkušené v bylinné medicíně, které byly příliš hlasité, příliš tiché, které měly příliš mnoho zrzavých vlasů, ženy, které měly silné spojení s přírodou, ženy, které tančily, ženy, které zpívaly, nebo to mohlo být cokoli jiného, ​​opravdu. 

Sestry svědčily proti sobě, když držely jejich děti pod ledem. Děti byly mučené, aby se přiznaly ke svým zkušenostem s 'čarodějnicemi' tím, že byly falešně popravované v pecích. 

Ženy byly drženy pod vodou a pokud vyplavaly, byly vinné a popravené. Pokud klesly ke dnu a utopily se, byli nevinné. 

Ženy byly shazovány z útesů. 

Ženy byly dávány do hlubokých děr v zemi. 

Počátkem tohoto šílenství byly roky hladomoru, náboženské války a spousty strachu. Církve začaly říkat, že čarodějnice, démoni a ďáblové skutečně existují a ženy jsou příčinou potíží. Jak vidíme i dnes, vytvářeli se obětní beránci. Panoval strach ze všeho, co se týkalo žen, zejména jejich sexuality. Ta byla označena za temnou a nebezpečnou a byla základem čarodějnických procesů po celém světě.

Proč to píšu? Protože si myslím, že používání slov je důležité, zvláště když děláme práci, při níž vytahujeme tyto temné, potlačované a zapomenuté příběhy na povrch. Protože při budování nového světa je důležité znát svou historii. Když děláme léčivou práci na svých rodových linií a na sobě jako ženách. Abychom daly hlas, zadostiučinění a šanci na mír ženám, které byly zmasakrovány.

Nebyly to čarodějnice, kdo hořel.Byly to ženy. ... a i muži..."

S. Keenan, preklad: Tarak Matl

Neseme si po genereace všechno, co se stalo našim předkům... A pokud s tím nepracujeme, tak nemůžeme pochopit, proč máme občas negativní pocity. To se ozývá naše podvědomí. Kéž je každý den dnem naslouchání sobě sama, plný tvořivosti a empatie ke všemu živému i neživému kolem nás...Dnes je magická noc Beltine. Tato noc je oslavou krásy života, jara, sexuality. Přes oheň se skáče z očistných a rituálních důvodů, nepálíme ohně proto, abychom spálili binec...

Nazývejme tento den jménem, jaký si zaslouží. Užijte si magickou noc. #Beltain