Ještě než si někoho smáznete z telefonu nebo sítí…

08.07.2022

"Mažu si tě bejku!" Pamatujete si scénu z filmu Horem pádem, kdy se spolu baví Jaroslav Dušek a Jirka Macháček? Dialog končí tím, že si Jaroslav Dušek vymaže Jirku Macháčka alias Bejka z telefonu.

Když nás někdo naštve, zklame, zradí nebo nějak ublíží, může nás napadnout, že bychom to chtěli nějak celé smazat. A tak někdo maže lidi třeba z mobilu nebo ze sociálních sítí, snaží se vymazat si všechno z hlavy. Je to gesto a sama jsem to několikrát udělala... bylo to v tu chvíli hodně úlevné. Dnes je to jinak - když tohle někdy udělám, není to už prvotní emoční reakce, ale promyšlený úkon. Prostě vím, proč to dělám. Ale o tom někdy jindy...

Stiskneme-li kouzelné tlačítko "odstranit", vytváříme tím pouhou iluzi, že vzniklý konflikt neexistuje...hezky ho přiklopíme poklopem, děláme, že s to nestalo. Jde taky často o obranu před dalšími takovými zraněními, která mohou přijít. Snažíme se odpojit od toho, kdo nás zklamal, zradil, kdo nám ublížil a nechceme to prožívat znovu. Takhle fungujeme na vědomé úrovni. Složitější je, jde-li o partnerské vztahy, vztahy v rodině třeba se sourozenci, rodiči, prarodiči...

Co se ale děje v podvědomí? To, co se zrovna odehrává v našich pocitech nikam nezmizí. Jen se to v nás hezky celé uloží. A protože jsme to nejspíš už zažili, spouští se v nás opakovaně všemožné nepříjemné a negativní pocity, spouští emoce a s nimi stresové reakce, strachy, obavy, lítost, sebelítost, pocit křivdy.... Pokud se negativní emoce opakují a jsme v nich často (což je stresující) mohou dokonce přicházet i různá onemocnění. Každá negativní emoce totiž spouští v těle chemické procesy.

Když se s někým bavím o emoční terapii a jak to funguje, často se mě lidé ptají, zda se dá zjistit skutečná příčina toho, proč se právě cítíme pod psa, proč jsme ve stresu, proč hodiny brečíme do polštáře, když se z pohledu někoho jiného třeba zase tak moc nestalo?

Odpověď je, že se to zjistit dá. Každou situaci a reakci je třeba podrobně rozebrat a zjistit, jaké nerovnováhy ji způsobují. Není to jen o tom, že se nad tím zamyslíme a popovídáme si v důvěném prostředí, což si většina lidí myslí, že je onou terapií... To opravdu není podstata mé práce i když sdílení a uvědomění si aktuální situace pomáhá a je prvním krokem k tomu začít něco dělat jinak.

Provedeme ale něco víc a to tzv. svalový test a díky němu poměrně snadno zjistíme o jaké emoční nerovnováhy jde, kde jsou uvězněny a co je jejich příčinou. Zpravidla se dostáváme ve vzpomínkách do dětství, dospívání anebo dokonce do prenatálního období. Můžeme zjistit, že jde o "emoční dědictví", tedy že negativní emoce (program, trauma nebo cyklus) vznikly po linii matky nebo otce a jsou tedy zděděné. Pokud jsou zděděné, můžeme dokonce zjistit, kolik generací nás daná negativní emoce (energie) zatěžuje...

Když všechno zjistíme, pomocí magnetoterapie odstraníme. Lidé někdy cítí úlevu hned, jindy to nějakou dobu trvá. U každého je vnímání jiné. V každém případě vždycky dojde k energetickému posunu a ten způsobí, že se uvolní tok energie. My pak "najednou" ve stejné stresové situaci reagujeme jinak a to zpravidla mnohem mírněji, než jsme dosud reagovali.

Někdy je dobré s tím mazáním chvíli počkat, protože když to nešoupneme "pod koberce", možná si to časem sedne.