DEPRESE - téma doby

09.08.2022

Nejčastější příčinou sebevraždy nebo pokusu o ni je DEPRESE. Každý rok trpí depresí přibližně sto milionů lidí. Z toho čtyři miliony se pokusí o sebevraždu. Bohužel až 400 000 pokusů je úspěšných a dokonaných. Depresivní člověk má oproti zbytku populace třicetkrát vyšší sebevražedné tendence.

"Deprese je charakterizována především beznadějí, bezdůvodnými obavami a úzkostí, pesimistickými výhledy do budoucnosti, pocity méněcennosti a domnělého provinění. Tyto pocity jsou velmi intenzivní a lidé o nich neustále a opakovaně přemýšlejí. Dalším častým příznakem je neschopnost radovat se ze zážitků a věcí, které člověka dříve těšily (zájmy, koníčky), nezájem o sebe, svou práci, rodinu a přátele. Často se rovněž vyskytuje nesoustředěnost, nerozhodnost, špatná paměť a zpomalené myšlení." https://www.zachranny-kruh.cz/

Všichni lidé, s nimiž pracuji, depresi znají. V různé míře a formě, podle stadia a také podle zvoleného přístupu k situaci, v níž se ocitli. Zacházím s tímto tématem opravdu velmi opatrně, znám bohužel i ty nejhorší konce, které při depresi mohou přijít. Plný význam toho slova jsem pochopila, až když se týkalo mého nejbližšího člověka; právě jemu jsem ale díky emoční terapii nakonec dokázala pomoci. Jeho život bez deprese je naprosto jiný než předtím a pokud dojde k propadu, je to jen chvilková záležitost, spíš přichází rozmrzelost nebo špatná nálada, zkrátka běžné pocity.

Stalo se mi, že mi dvě klientky nezávisle na sobě napsaly, že to dneska už asi fakt nedají, že asi umřou. A jestli mám čas... Měla jsem, ale zastavilo se mi na chvíli srdce, protože vím, že to tak opravdu může dopadnout. Pátrání po příčinách vedlo u obou k sebeobviňování, k přesvědčení, že nejsou dost dobré, že nejsou hodny života, ponižovaly samy sebe, měly pocit selhání... Byla to doslova temnota jejich duší, se kterou se statečně potýkaly. Použitím metody emoční terapie jsme zjistily, že většina těchto negativních emocí vznikla pravděpodobně už v prenatálním období, některé se ukázaly být zděděné po rodičích. Všechny byly uložené hluboko v podvědomí a ozývaly se jako reakce na osudové životní rány každé z nich. Poslední tři terapie byly také o depresi, nebo přinejmenším o stavech se stejnými symptomy. V jednom případě se ukázalo, že propad způsobuje fyzické trauma, děděné v otcově linii po generace, v další hrála klíčovou roli linie matky.

Když jsem před několika dlouhými lety začala chodit na emoční (energetickou) terapii, přišlo mi to celé na začátku nějaké uhozené. Znala jsem příběh své terapeutky i důvod, proč se rozhodla metodu naučit. Chápala jsem princip metody, ale že by něco v zásadě tak jednoduchého mohlo tak dobře fungovat, to mi nepřipadalo pravděpodobné. Dnes už vím, že odblokování uvězněných negativních emocí vytváří lidem prostor ke změně. Samotná (byť úplně malá) změna je už na nich, ale bez odblokování toho negativního by se k ní prostor jen těžko vytvořil.

Lidé nemají rádi změny, mají z nich obavy. Jisté ale je, že bez nich mohou jen těžko očekávat nové zkušenosti, dovednosti nebo vztahy, nemůže bez nich dokonce nastat ani zlepšení věcí stávajících. Chcete-li vidět a pocítit takovou změnu, která povede ke zlepšení života, vztahů i vlastní psychické odolnosti, využijte mojí srpnové nabídky. Pojďte se mnou v srpnu do akce!

Jak?

➡️ Investujte hodinu svého času a zlepšete svoji psychickou odolnost!

Kolik to bude stát?

➡️ Ocenění chci protentokrát nechat na vás. Zaplatíte předem tolik, na kolik si hodinovou terapku se mnou ceníte.

Pro mě má hodina online terapie hodnotu 1 490,- Kč.

Kolik pro vás? Je to na vás!

Moc se těším na spolupráci, domluvte si termín ještě dnes!