"Nemohu nést tíhu vašeho života, ale mohu vám stát po boku, když bude potřeba zjistit příčinu vašich negativních emocí a traumat a odstranit je...."

08.07.2022

Všechno co potřebujete vědět naleznete tady: https://www.emocniterapie.cz/

 A tady pak najdete trochu relaxu, naděje a víry v sílu, která je všude kolem nás. 

Alexia Chellun | The Power Is Here NowThe power of love is here now

https://www.youtube.com/watch?v=7rJfU1A6cxs

The power of now is here now

The power of you and me is here

To create magic on earth

Let the water wash away your tears

Let the fire burn away your fears

Let the wind blow into your life such faith and trust

Let the earth hold you, take care of you and nurture you


Alexia Chellun | Síla je tady a teď

Síla lásky je teď tady

Síla přítomného okamžiku je tady teď

Síla tebe a mě je tady

k tomu vytvořit magii na Zemi

Nechte vodu smýt vaše slzy

Nechte oheň spálit váš strach

Nechte vítr vanout do vašeho života se silou víry a důvěry

Nechte zemi, aby vás držela, pečovala o vás a uzdravovala